Hvorfor bo i en vogn? / Why live in a caravan?

Av mange ulike grunner har jeg flyttet veldig mye rundt i Nord-Norge. Jeg har pakket ned, flyttet og pakket opp tingene mine så mange ganger at jeg klarer nesten ikke telle dem lenger. Over tid har jeg fått færre og færre eiendeler - mye fordi flytting var så krevende. Jo mindre jeg eide, jo lettere ble det å flytte. Når jeg igjen tok et valg om å endre min livsituasjon, kjente jeg meg helt tom...flytting igjen. Finne et sted å bo, pakke ned, flytte, pakke opp, kjøpe nye møbler... Nei, jeg hadde rett og slett ikke lyst. Det knytte seg i magen ved tanken på å skulle kjøpe nye ting! Hvorfor skulle jeg gjøre det? For å ha noe å fylle opp en leilighet med? Det føltes helt meningsløst. Aller helst skulle jeg vært tømrer, slik at jeg kunne bygd mitt eget minihus på hjul! Eller kjøpt en campingvogn, for der er det jo allerede en seng og en sofa! Og sånn startet det...

 • Det er den minste "boligen" jeg kan tenke meg, som går an å bo i over tid. 
 • Den er flyttbar. 
 • Den inneholder alt jeg trenger i en bolig. 
 • Jeg trenger ikke bekymre meg for om hunden ødelegger noe, fordi vogna er min. 
 • Den koster mye mindre enn et hus eller en leilighet, tar få år å betale ned. 
 • Jeg synes campingvogner er skikkelig koselige! 
 • Jeg trenger faktisk ikke mer plass enn en 6 meter lang, 2.5 meter bred vogn. 
 • Jeg tror det blir en spennende opplevelse. 
 • Jeg trenger ikke gå mange skrittene før jeg er ute. Livet er best ute. 

Så sånn er det. For meg, akkurat nå, er en campingvogn et veldig godt alternativ som bolig. Og jeg gleder meg veldig mye! 

______________________________________________________________________________

I have moved around a lot in Northern-Norway, for many different reasons. I have packed, moved and un-packed so many times, I almost cannot count them anymore. Over time I have held on to less and less stuff - much because moving them was so demanding. When I chose to change my life situasion again, I felt completely empty....moving again. Find a place to live, pack, move and un-pack, buy new furniture.... No, I really didn't want to! I felt bad just thinking about buying new stuff! Why should I? In order to have something to fill up an empty apartment with? It didn't make any sense. I wished I was a carpenter, so I could build my own tiny house on wheels! Or buy a caravan, because they already have a bed and a couch! And that's how it all started... 

 • It's the smallest "house" I can imagine, that I can live in over time. 
 • I can move it around. 
 • It contains everything I need in a house. 
 • I don't have to worry about my dog breaking anything, because it's my caravan. 
 • It's more affordable than an apartment or a house, it's only a few years of downpayments.
 • I really like caravans, they're cosy! 
 • I don't need more space than a 6 meter long, 2.5 meter wide caravan. 
 • I think it'll be an exciting experience.
 • There's only a few steps from inside to outside. Life is better outdoors. 

So that's it. For me, right now, living in a caravan is the best option when it comes to housing. And I'm really looking forward to it!