What is minimalism anyway?

Før jeg ble en minimalist, syntes jeg minimalisme var kjedelig. Kjedelige hvite vegger, firkantede hus, tomme rom...du skjønner hva jeg mener? Men så oppdaget jeg at det fantes noe som het en minimalistisk livsstil. De siste årene har jeg lest mye om minimalisme og mennesker som har valgt denne livsstilen. Det finnes mennesker som bare eier det de får plass til i en ryggsekk, og som reiser verden rundt. Andre bor i minihus. Det finnes familier som bor i gjennomsnittlige hus, men velger å eie færre ting. Noen skriver blogger, noen har YouTube-kanaler. Og det finnes dem som bare velger å eie færre ting uten å definere seg selv som minimalister. 

Det finnes ikke et absolutt svar. Men jeg fant en god definisjon, jeg tror det var på www.theminimalists.com. Minimalisme betyr å leve med bare de tingene som tilfører noe av verdi til livet ditt, og fjerne resten. Minimalisme er et verktøy. Man kvitter seg med overflødige ting, for å kunne fokusere på det som virkelig betyr noe. 

Det jeg eier akkurat nå, kan forandre seg de neste årene. Jeg har valgt å bo i en campingvogn. Kanskje fortsetter jeg med det i mange år fremover, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Det jeg vet, er at jeg ikke vil at eiendelene mine skal være en byrde. Jeg vil at livet mitt skal være enkelt. Ikke nødvendigvis lett, men enkelt. Og jeg har valgt merkelappen "minimalisme". 

______________________________________________________________________________

Before I became a minimalist, I thought of minimalism as boring. Plain white walls, square houses, empty rooms...you get the picture? Then I discovered there was something called a minimalist lifestyle. Over the years, I have read a lot about minimalism and people who have chosen this lifestyle. There are people owning only what fits in a backpack, travelling the world. There are people living in tiny houses. There are families with normal sized houses, just choosing to live with less stuff. Some write blogs, some have YouTube-channels. Some live with less without defining themselves as minimalists. 

There is no absolute answer. But I have found a good definition, I think it was on www.theminimalists.com Minimalism is living with only the things that adds value to your life, and eliminating the rest. Minimalism is a tool. You get rid of excess stuff, in order to focus on the things thats really important to you.  

What I own now, may change two years from now. I have chosen to live in a caravan. Maybe I'll continue to live in it for many years, maybe not. I have no idea. What I do know, is that I don't want my stuff to become a burden. I want my life to be simple. Not necessarily easy, but simple. And I have chosen the label "minimalism".